İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

İK Vizyonu

Öğrenen & öğreten, sürekli gelişen “Mutlu Çalışan”larımızla hep birlikte, her zaman daha ileriye gitmeyi sürdürmek

İK Politikası

Kurum hedeflerine ulaşmayı, ancak bireysel ve takım hedeflerine ulaşabilen yüksek motivasyonlu çalışanlarımızla başarabileceğimize inanıyoruz.

Hizmet kalitemizin, çalışanlarımızın kalite anlayışı ile başladığı inancına sahibiz. Çalışanın iş kalite ve potansiyelinin ise, iş sonuçları ve davranışlardan bağımsız olmadığını düşünüyor ve de gerçek potansiyelin ancak ikisinin sinerjisi ile ortaya çıkabileceğine inanıyoruz.

Yetkin ve nitelikli personelle çalışmanın, çalışanların yetkinliklerini daha da artırabilecekleri olanakları sağlamanın gücünü farkındayız.

“Pozisyon & çalışan uyumu”, “Mutlu çalışan” , “İşbirliği ve dayanışma”, çalışanları ile “aile” , “tercih edilen” prensipleri, Kuşaklar boyu devam eden Grup başarısını altındaki imzadır.

Kurum içi ilişkilerimizde adaleti, farklılıklara saygı duymayı, iletişimde açık olmayı desteklemekteyiz.

İlkelerimiz

 • Çalışanlarımız, en değerli kaynağımızdır.
 • Doğru işe doğru insan 
 • Performansa ve yetkinliklere bağlı ücret 
 • Başarıya bağlı değerlendirme 
 • Herkes için eşit fırsat 
 • Yasalara, etik değerlere ve ahlak kurallarına sürekli uyum.

Eğitim

Şirket kültüründe var olan  inovatif düşünce  ve iş yapma modellerini destekleyen yapının  sürekli gelişimini sağlamayı hedeflemekteyiz.

Öncelikli hedefimiz; globalleşmeyi, değişimi, gelişimin getirilerini ve teknolojiyi sürekli izleyen, bütün bunları işine yansıtarak şirketini ileriye taşıyacak, farklılık yaratan uzman, yönetici ve liderleri yetiştirmektir. Şirketimizin önünde yeni fırsatlar yaratan en değerli kaynağın, insan kaynağımız olduğuna inanıyoruz.

Eğitim ve geliştirme programlarımız, çalışanlarımızı verimli kılmak ve Şirketimizi geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Çalışanlara özel planlanan eğitimler, Şirket’e hızlı ve kolay uyumu sağlayan "Oryantasyon Programı" ile başlar. Yetkinliklerinin performansına yönelik geliştirici faaliyetlere devam ederek sürekli öğrenme sürecinde eğitimlerle rehberlik edilir.

Hedefimiz

 • Çalışanlarımızın potansiyel ve güçlerini fark etmelerini,
 • İnovatif düşünce yapısı geliştirmelerini,
 • Araştırıcı ve sorgulayıcı bakış açısı kazanmalarını,
 • Zaman değeri bilinç ve duyarlılığını elde etmelerini,
 • İç yönetim, hedef belirleme, pozitif iletişim konularında kendi kendilerini yönetebilme becerilerini,
 • Öğrenmeyi, yaşam tarzı ve alışkanlığa dönüştürmelerini sağlamak yolunda onların yanında olmaktır.

Kariyer

Çalışanlarımıza kariyer yolculuğunda, fırsatları yakalayabilmelerine destek olmak temel hedeflerimizdendir. Bu nedenle, eğitimler planlanırken, işin gereklilikleri yanı sıra çalışanın nitelikleri de göz önünde bulundurularak, profesyonel gelişimine katkı sağlayacak ve kariyer planlarını destekleyecek programlar seçilmektedir.

Ücret Politikası

KANER Şirketler Grubu’nda, pozisyonların iş değerlendirmesini temel alan performansa bağlı ücretlendirme esastır. Yılda bir defa, performans ve enflasyona dayalı ücret ayarlaması yapılmaktadır.